Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αντώνης Καλογιάννης: 10+1 τραγούδια που σφράγισε με την φωνή του

Δέκα τρα­γού­δια που σφρά­γι­σε με την φωνή του ο σπου­δαί­ος ερμη­νευ­τής Αντώ­νης Καλο­γιάν­νης (1940–2021).

1. Άνοιξε το παράθυρο

Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Χατζη­νά­σιος. Στί­χοι: Ερρί­κος Θαλασσινός.

2. Όμορφη μου Κατερίνα

Μου­σι­κή: Σπύ­ρος Παπα­βα­σι­λεί­ου. Στί­χοι: Λάκης Τεάζης.

3. Αννούλα του χιονιά

Μου­σι­κή: Μάριος Τόκας. Στί­χοι: Σαρά­ντης Αλιβιζάτος.

4. Σ’ αυτό το δύσκολο καιρό

Μου­σι­κή: Μίκης Θεο­δω­ρά­κης. Στί­χοι: Μάνος Ελευθερίου.

5. Χόρεψε με

Μουσική/Στίχοι: Leonard Cohen. Ελλη­νι­κή έκδο­ση του “Dance me to the end of love”.

6. Θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες

Μου­σι­κή: Ηλί­ας Ανδριό­που­λος. Στί­χοι: Μάνος Ελευ­θε­ρί­ου. Ντου­έ­το με την Άλκη­στις Πρωτοψάλτη.

7. Σφαγείο

Μουσική/Στίχοι: Μίκης Θεοδωράκης.

8. Είμαστε δυο

Μουσική/Στίχοι: Μίκης Θεοδωράκης.

9. Έχεις μάτια το φεγγάρι

Μου­σι­κή: Μίκης Θεο­δω­ρά­κης. Στί­χοι: Μάνος Ελευθερίου.

10. Μια νυχτερίδα στην σκεπή

Μου­σι­κή: Μίκης Θεο­δω­ρά­κης. Στί­χοι: Μάνος Ελευ­θε­ρί­ου. Ντου­έ­το με την Μαρία Δημητριάδη.

και…

11. Do you like Greece?

Μου­σι­κή: Αργύ­ρης Κου­νά­δης. Στί­χοι: Μάριος Ποντίκας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο