Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αντώνης Μπουντούρης «Αντιπαραβολή» (Ποίημα)

ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ
λαθρο­κρυμ­μέ­νες ελπί­δες σε πατη­μέ­νη βλάστηση.…

Στον ολό­τρε­μο ίσκιο
που στέ­κει μπρο­στά μου
αντι­πα­ρα­θέ­τω λόγο ειλικρινή
περι­χυ­μέ­νο με θάρρος.

Ανή­συ­χα τ’ αντι­πα­τή­μα­τα-ακού­γο­νται κοντά
μα δε φοβάμαι.

Σα τον ανα­στη­μέ­νο σπόρο
σε χώμα κόκκινο
η φωνή μου ξανα­βρί­σκει δρόμο.

Θα κάνου­με ο,τι μπορούμε
να μη παραδοθούμε.

Και το χει­μώ­να τούτο
να μεστω­θεί το φύσημα.

Αντώ­νης Μπουντούρης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο