Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απίστευτο ατύχημα με τουριστικό λεωφορείο και τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου

Ατύ­χη­μα με διώ­ρο­φο του­ρι­στι­κό λεω­φο­ρείο σημειώ­θη­κε στην οδό Πανεπιστήμιου.

Σύμ­φω­να με την ΕΛΑΣ, το ατύ­χη­μα σημειώ­θη­κε περί­που στις 3:30 όταν καλώ­διο από τρό­λεϊ, για άγνω­στη μέχρι στιγ­μής αιτία, έπε­σε πάνω στην ορο­φή του διερ­χό­με­νου λεω­φο­ρεί­ου τραυ­μα­τί­ζο­ντας ελα­φρά έξι του­ρί­στες που επέ­βαι­ναν σε αυτό.

Όπως διευ­κρι­νί­ζε­ται από την Αστυ­νο­μία, οι τραυ­μα­τί­ες δεν υπέ­στη­σαν ηλε­κτρο­πλη­ξία παρά μόνο εκδορές.

 

Οι Χαλα­σο­χώ­ρη­δες, Μια πολι­τι­κή σάτι­ρα του Αλέ­ξαν­δρου Παπαδιαμάντη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο