Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απαγορευτικό απόπλου — Σε πολλές θαλάσσιες περιοχές οι άνεμοι φθάνουν κατά τόπους τα 10 μποφόρ

Σε ισχύ είναι απα­γο­ρευ­τι­κό από­πλου από τα λιμά­νια του Πει­ραιά της Ραφή­νας και του Λαυ­ρί­ου, λόγω των θυελ­λω­δών βόρειων ανέ­μων που πνέ­ουν σε πολ­λές θαλάσ­σιες περιο­χές, που σύμ­φω­να με την Εθνι­κή Μετε­ρε­ω­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία, φθά­νουν κατά τόπους τα 10 μποφόρ.

Δεν πραγ­μα­το­ποιού­νται επί­σης τα δρο­μο­λό­για των μικρών πλοί­ων από Σαλα­μί­να για Πειραιά.

Κλει­στές είναι επί­σης οι γραμ­μές Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα,Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Κυλ­λή­νη Κεφαλλονιά.

Κλει­στό είναι το πορ­θμείο του Ρίου-Αντιρρίου.

Οι επι­βά­τες που πρό­κει­ται σήμε­ρα να ταξι­δέ­ψουν καλό είναι πριν την ανα­χώ­ρη­σή τους να επι­κοι­νω­νούν με τα κατά τόπους λιμε­ναρ­χεία και του­ρι­στι­κά πρα­κτο­ρεία για τις αλλα­γές που θα υπάρ­ξουν στο δρο­μο­λό­για λόγω των δυσμε­νών και­ρι­κών συνθηκών

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο