Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απαγχονισμένος βρέθηκε 35χρονος στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ

Απαγ­χο­νι­σμέ­νος βρέ­θη­κε το μεση­μέ­ρι 35χρονος Έλλη­νας στα κρα­τη­τή­ρια της Γενι­κής Αστυ­νο­μι­κής Διεύ­θυν­σης Αττι­κής, σύμ­φω­να με την ΕΛΑΣ. Ο κρα­τού­με­νος είχε συλ­λη­φθεί την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή, κατη­γο­ρού­με­νος για υπό­θε­ση ναρ­κω­τι­κών και όπλων, ενώ επρό­κει­το να οδη­γη­θεί αύριο στον ανα­κρι­τή. Για το περι­στα­τι­κό διε­νερ­γεί­ται προανάκριση.

banner skliros aprilis banner aggoules aginota banner
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο