Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απεργία: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς την Πέμπτη

Στην 24ωρη απερ­γία της ΓΣΕΕ και του ΕΚΑ την Πέμ­πτη 16 Μαρ­τί­ου συμ­με­τέ­χουν οι εργα­ζό­με­νοι στα Μέσα Μαζι­κής Μεταφοράς.

Το Συν­δι­κά­το Εργα­ζο­μέ­νων ΟΑΣΑ (λεω­φο­ρεία) απο­φά­σι­σε να συμ­με­τά­σχει στην απερ­γία της Πέμ­πτης με στά­σεις εργα­σί­ας. Η στά­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί από την έναρ­ξη της βάρ­διας έως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρ­διας — δηλα­δή τα λεω­φο­ρεία θα κινού­νται κανο­νι­κά από τις 9:00 έως τις 21:00.

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της Ένω­σης Εργα­ζο­μέ­νων ΗΛΠΑΠ — ΟΣΥ, και τα τρό­λεϊ θα κινη­θούν από τις 9:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ.

Επι­πλέ­ον, δεν θα πραγ­μα­το­ποιεί δρο­μο­λό­για, καθ’ όλο το 24ωρο, και ο προ­α­στια­κός σιδηρόδρομος.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι χωρίς λεω­φο­ρεία θα μεί­νει την Πέμ­πτη και η Θεσ­σα­λο­νί­κη, με τα σωμα­τεία του ΟΑΣΘ να συμ­με­τέ­χουν στην απερ­γία με 24ωρη κινητοποίηση.

Μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ θα κινη­θούν 10:00 με 15:00

Σύμ­φω­να με κοι­νή ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σαν τα σωμα­τεία στα μέσα στα­θε­ρής τρο­χιάς, για τη διευ­κό­λυν­ση της συμ­με­το­χής στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση οι συρ­μοί στις Γραμ­μές 1, 2, 3 και του τραμ θα κινη­θούν από τις 10:00 έως τις 15:00.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο