Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΗ: Λεωφορεία από περιοχές της Αττικής για την απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 π.μ., στο Σύνταγμα

Λεω­φο­ρεία από περιο­χές της Αττι­κής δρο­μο­λο­γού­νται για την απερ­γία την Τετάρ­τη 17 Απρί­λη και την συγκέ­ντρω­ση στις 10.30 π.μ., στο Σύνταγμα.

 • Γαλά­τσι, στις 8.30 π.μ. από Βεΐ­κου και Γαλατσίου
 • Ηρά­κλειο, στις 8.30 π.μ. από 3 Αστέρια
 • Κόκ­κι­νος Μύλος, στις 8.45 π.μ. από Τρι­γω­νι­κή Πλατεία
 • Μενί­δι, στις 8.30 π.μ. από πλα­τεία Καράβου
 • Μετα­μόρ­φω­ση, στις 8.15 π.μ. από Αγ. Κωνσταντίνος
 • Νέα Ιωνία, στις 8.30 π.μ. από ΟΤΕ στη Λ. Ηρακλείου
 • Νέα Φιλα­δέλ­φεια, στις 8.30 π.μ. από Δημαρχείο
 • Ολυ­μπια­κό Χωριό, στις 8.15, από Κακλα­μα­νά­κη 21
 • Πεύ­κη, στις 8.15 π.μ. από 13η στά­ση — εμπο­ρι­κό κέντρο ΕΛΚΩ
 • Ελλη­νι­κό, στις 8.00 π. μ. από πλα­τεία Σουρμένων
 • Γλυ­φά­δα, στις 8.15 π. μ. από πλα­τεία Αγί­ου Τρύφωνα
 • Αργυ­ρού­πο­λη, στις 8.30 π. μ. από Δημαρ­χείο Αργυρούπολης
 • Νέα Σμύρ­νη, στις 8.45 π. μ. από Polis Park
 • Καλ­λι­θέα, στις 9 π.μ. από πλα­τεία Δαβάκη
 • Άλι­μος, στις 8.15 π.μ. από Δωδε­κα­νή­σου 57
 • Παλαιό Φάλη­ρο, στις 8.30 π. μ. από λεω­φό­ρο Αμφι­θέ­ας (ύψος πλα­τεί­ας Ντάβαρη)
 • Άγιος Δημή­τριος, στις 9 π.μ. από πλα­τεία ΙΚΑ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο