Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ — Ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στην αίθουσα «ΕΛΛΟΠΙΑ» στη ΔΕΘ (LIVE)

Δεί­τε ζωντα­νά την ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, σε εκδή­λω­ση της ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, στο Συνε­δρια­κό Κέντρου «Ι. Βελλίδης».

🎙️  Η ομιλία μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ 3.

Από­ψε, στις 9 μ.μ. θα επι­σκε­φθεί και θα ξενα­γη­θεί στο χώρο του 47ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» στο πρώ­ην στρα­τό­πε­δο Καρα­τά­σιου, στην Πολίχνη.

47 festival kne thessalonikiΝωρί­τε­ρα σήμε­ρα είχε συνά­ντη­ση με δημάρ­χους της Δυτι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης και με την κίνη­ση πολι­τών «Η ΔΕΘ Μητρο­πο­λι­τι­κό Πάρ­κο για μια Βιώ­σι­μη Θεσσαλονίκη».

Χθες Τετάρ­τη ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας επι­σκέ­φθη­κε το χώρο της ΔΕΘ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο