Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: Ομιλία του Δ. Κουτσούμπα στη Θεσσαλονίκη (LIVE)

Παρα­κο­λου­θή­στε ζωντα­νά την ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, σε συγκέ­ντρω­ση στη Θεσ­σα­λο­νί­κη στο Βελ­λί­δειο Συνε­δρια­κό Κέντρο, με θέμα: Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνα­τό για πανευ­ρω­παϊ­κή αντε­πί­θε­ση — Σπά­με τα δεσμά της ΕΕ! Για την Ελλά­δα και την Ευρώ­πη του σοσια­λι­σμού, την Ευρώ­πη των εργα­τών, των αγρο­τών, του λαού!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο