Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: Ομιλία του Δ. Κουτσούμπα σε εκδήλωση για τη λαϊκή και σχολική στέγη

Παρα­κο­λου­θή­στε ζωντα­νά την ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, σε εκδή­λω­ση που διορ­γα­νώ­νει η ΚΟ Αττι­κής με θέμα «Λαϊ­κή στέ­γη, αντι­σει­σμι­κή προ­στα­σία, σχο­λι­κές υπο­δο­μές Vs Κέρ­δη για funds — τρά­πε­ζες, εχθρι­κό κρά­τος των κορα­κιών», στην Τεχνό­πο­λη, στο Γκάζι.

ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ: Εκδή­λω­ση για τη λαϊ­κή στέ­γη σήμε­ρα Κυρια­κή – Ομι­λία του Δ. Κουτσούμπα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο