Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 🎥 Ομιλία του Δ. Κουτσούμπα στα Χανιά (LIVE)

Παρα­κο­λου­θή­στε ζωντα­νά την ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, στην πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση που διορ­γα­νώ­νει η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Χανί­ων, στο Εθνι­κό Στά­διο Χανί­ων, με θέμα: «Αδιέ­ξο­δα δεν υπάρ­χουν! Με το ΚΚΕ στον αγώ­να μπο­ρού­με να νική­σου­με».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο