Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ: Ομιλία του Δ. Κουτσούμπα σε εκδήλωση στην Καρδίτσα (LIVE)

Παρα­κο­λου­θή­στε ζωντα­νά την ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, σε εκδή­λω­ση στην Καρ­δί­τσα με τίτλο: «Ο λαός της Θεσ­σα­λί­ας με το ΚΚΕ, στον αγώ­να για τις ζωές μας και όχι για τα κέρ­δη τους», με τη συμ­με­το­χή εκπρο­σώ­πων μαζι­κών φορέ­ων των νομών Καρ­δί­τσας και Τρι­κά­λων, στο ξενο­δο­χείο «Κιέ­ριον».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο