Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: Ομιλία του Δ. Κουτσούμπα στη ΔΕΘ (LIVE)

Η εκδή­λω­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται στην αίθου­σα Α του Συνε­δρια­κού Κέντρου «Ν. Γερμανός»

Παρα­κο­λου­θή­στε ζωντα­νά την ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, στην εκδή­λω­ση της ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας με θέμα «Οι θέσεις του ΚΚΕ για τις πολι­τι­κές και οικο­νο­μι­κές εξε­λί­ξεις», στην αίθου­σα Α του Συνε­δρια­κού Κέντρου «Ν. Γερ­μα­νός». Η εκδή­λω­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο πλαί­σιο της 86ης Διε­θνούς Έκθε­σης Θεσσαλονίκης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο