Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΠΘ: Όργιο βίας- και πάλι ‑από τα ΜΑΤ κατά φοιτητών με χημικά και χειροβομβίδες

Πεδίο μάχης έκα­ναν για μια ακό­μη φορά το Αρι­στο­τέ­λειο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης τα ΜΑΤ και οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις, εξα­πο­λύ­ο­ντας επί­θε­ση κατά ειρη­νι­κής πορεί­ας φοιτητών.

Πορεία φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε νωρί­τε­ρα σήμε­ρα στο κέντρο της πόλης κατέ­λη­ξε στην Σχο­λή Θετι­κών Επι­στη­μών όπου περί­με­ναν παρα­ταγ­μέ­να τα ΜΑΤ.

Οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις προ­χώ­ρη­σαν σε ρήψη χημι­κών και χει­ρο­βομ­βί­δων κρό­του λάμ­ψης ενά­ντια στους φοι­τη­τές, ενώ προ­χώ­ρη­σαν και σε ορι­σμέ­νες προσαγωγές.

Φωτό/Βιντεο: thessnews.gr, grtimes.gr

Πανε­πι­στή­μια: Ή με τα ΜΑΤ ή με τους φοιτητές

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο