Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: Η κυβέρνηση φέρνει από την πίσω πόρτα δουλειά ως τα 74 χρόνια! – ΠΑΜΕ: Να το πάρει πίσω

Μία βαθιά αντιδραστική διάταξη φέρνει η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που συζητιέται στη Βουλή, καθιερώνοντας δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα με όχημα τα προγράμματα επιδοτούμενης εργασίας για μακροχρόνια ανέργους.

Συγκεκριμένα στο Άρθρο 61 του νομοσχεδίου, με τίτλο «Προγράμματα απασχόλησης ανέργων ηλικίας πενήντα πέντε (55) ετών και άνω – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 74 ν. 3863/2010» σημειώνεται ότι:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομικών και Εσωτερικών, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), είναι δυνατή η ένταξη ανέργων, εγγεγραμμένων στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας πενήντα πέντε (55) έως εξήντα επτά (67) ετών, σε προγράμματα που καταρτίζονται από τη Δ.ΥΠ.Α., για την απασχόλησή τους στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

Με την ίδια απόφαση δύνανται να καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η εφαρμογή του παρόντος σε ανέργους ηλικίας άνω των εξήντα επτά (67) και έως εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών, που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, και να ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η χρηματοδότηση και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος».

«Μετά τη φωτιά και μέσα στον καύσωνα έρχεται σήμερα στη Βουλή νομοσχέδιο που ανάμεσα σε δεκάδες άρθρα φέρνει από την πίσω πόρτα (μέσα από προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ) την εργασία ως τα 74 έτη! Να το πάρουν πίσω όπως το ‘φεραν…», τονίζει σε ανάρτηση του το ΠΑΜΕ.