Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποκλειστική νοσοκόμα πήδηξε από τον 1ο όροφο του νοσοκομείου της Νίκαιας, για να αποφύγει τη σύλληψη, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο

Μία γυναί­κα από την Αρμε­νία πήδη­ξε από το παρά­θυ­ρο του νοσο­κο­μεί­ου Νίκαιας και σκο­τώ­θη­κε. Η 50χρονη εργα­ζό­ταν παρά­νο­μα ως απο­κλει­στι­κή νοσοκόμα.

Μετά από έλεγ­χο της Αστυ­νο­μί­ας προ­σπά­θη­σε να δια­φύ­γει της σύλ­λη­ψης, πήρε φόρα και πήδη­ξε από τον πρώ­το όρο­φο του νοσο­κο­μεί­ου. Σύμ­φω­να με όσα μετέ­δω­σε η ίδια πηγή, η γυναί­κα τραυ­μα­τί­στη­κε σοβα­ρά καθώς έφε­ρε πολ­λα­πλά κατάγ­μα­τα. Πριν από λίγο η άτυ­χη γυναί­κα δεν κατά­φε­ρε να κρα­τη­θεί στη ζωή και εξέπνευσε.

Σύμ­φω­να με τις υπάρ­χου­σες πλη­ρο­φο­ρί­ες η γυναί­κα είχε κατα­γω­γή από την Αρμε­νία και ήταν περί­που 50 ετών.

Πηγή: Έθνος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο