Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποσπάσματα από την ιστορική συναυλία του ΚΚΕ για τον Σταύρο Ξαρχάκο (VIDEO)

Δεί­τε στο βίντεο απο­σπά­σμα­τα από την ιστο­ρι­κή συναυ­λία που διορ­γά­νω­σε η ΚΕ του ΚΚΕ για να τιμή­σει τον μεγά­λο μου­σι­κο­συν­θέ­τη Σταύ­ρο Ξαρχάκο.

Στην ιστο­ρι­κή αυτή συναυ­λία, στο Στά­διο Ειρή­νης και Φιλί­ας, συμ­με­τεί­χαν οι σπου­δαί­οι ερμη­νευ­τές, Δήμη­τρα Γαλά­νη, Μανώ­λης Μητσιάς, Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου, Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας, Μίλ­τος Πασχα­λί­δης και Ηρώ Σαΐα.

Ακό­μη έπαι­ξαν οι μου­σι­κοί: Νεο­κλής Νεο­φυ­τί­δης (πιά­νο), Βασί­λης Δρο­γκά­ρης (ακορ­ντε­όν), Ηρα­κλής Ζάκ­κας (μπου­ζού­κι, μαντο­λί­νο), Δημή­τρης Ρέπ­πας (μπου­ζού­κι, μαντο­λί­νο), Παντε­λής Ντζιά­λας (ηλε­κτρι­κή και ακου­στι­κή κιθά­ρα), Αλέ­ξαν­δρος Καψο­κα­βά­δης (κλα­σι­κή κιθά­ρα, νυκτά έγχορ­δα), Γιώρ­γος Παπ­πάς (λαού­το, νυκτά έγχορ­δα), Βαγ­γέ­λης Πασχα­λί­δης (σαντού­ρι), Γιάν­νης Δίσκος (πνευ­στά), Στέ­φα­νος Χατζηα­να­γνώ­στου (φλά­ου­το), Δημή­τρης Καζά­νης (βιο­λί), Χάρης Κελ­λά­ρης (ηλε­κτρι­κό μπά­σο), Τάκης Βασι­λεί­ου (ντραμς, κρουστά).

Την ηχο­λη­ψία έκα­ναν οι Γιώρ­γος Κορ­ρές, Γιώρ­γος Κολε­βέ­ντης, Αντώ­νης Ζαχό­που­λος, ενώ τον φωτι­σμό η Μαρία Αθανασοπούλου.

Βίντεο: 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο