Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Απού την Κάντανο ’ρχομαι» — Ριζίτικο τραγούδι (ΒΙΝΤΕΟ)

Απού την Κάντα­νο ’ρχο­μαι κι απού τ’ Αποπηγάδι.
Δε με ρωτατ’ ειντά ’παθα, δε με ρωτατ’ ειντά ’δα;
Είδα τα σπί­θια τρό­χα­λο, τσ’ αυλές χορταριασμένες
κι άκου­σα στα χαλά­σμα­τα, κι έκρα­ζα νυχτοπούλια!
Κι εκειά στο έμπα του χωριού νιους Γερ­μα­νού το μνήμα
και δίπλα μαρ­μα­ρό­πλα­κα που γρά­φει αυτά τα λόγια:
«Επά ’τανε η Κάντα­νο και κατα­στρέ­ψα­μέ ντη
και μπλειό δε θα ξανα­χτι­στή, κι έρη­μη θ’ απομείνει
για­τί ’καμε βαρειές ζημιές στου Γερ­μα­νού τ’ ασκέρι».
Μα η Κάντα­νο εχτί­στη­κε καλ­λί­τερ’ από πρώτα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο