Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Από το Πολεμικό Μουσείο έως την Αμερικανική Πρεσβεία η πορεία των μπλοκ ΚΚΕ και ΚΝΕ

Δεκά­δες χιλιά­δες είναι στην τελι­κή ευθεία για την αμε­ρι­κά­νι­κη πρεσβεία!

Όταν τα μπλοκ ΚΚΕ και ΚΝΕ πλησίαζαν
την πρεσβεία των ΗΠΑ οι τελευταίοι διαδηλωτές
ήταν στο Πολεμικό μουσείο!

«Ένας αιώ­νας αγώ­νας και θυσία το ΚΚΕ στην πρω­το­πο­ρία», «ΚΚΕ δυνα­τό η ελπί­δα είναι εδώ», «Ο Νοέμ­βρης ήταν μια κόκ­κι­νη ρωγ­μή, η ιστο­ρία γρά­φε­ται με πάλη ταξι­κή».


Τα συν­θή­μα­τα αυξά­νο­νται σε παλ­μό όσο η πορεία πλη­σιά­ζει την αμε­ρι­κα­νι­κή πρεσβεία

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο