Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Αργυρός» ο Καραλής στο Ευρωπαϊκό κλειστού

Το πρώ­το του μετάλ­λιο σε επί­πε­δο Ανδρών κατέ­κτη­σε ο Εμμα­νου­ήλ Καρα­λής στο Ευρω­παϊ­κό Πρω­τά­θλη­μα κλει­στού στί­βου στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη. Με άλμα στα 5,80μ. ο άλτης του Χάρη Καρα­λή ανέ­βη­κε στο δεύ­τε­ρο σκα­λί του βάθρου, χαρί­ζο­ντας στην Ελλά­δα το τρί­το της μετάλ­λιο στη διορ­γά­νω­ση, μετά το χρυ­σό του Τεντό­γλου και το αση­μέ­νιο του Ανδρικόπουλου.

Ο 24χρονος μπή­κε στον αγώ­να με έγκυ­ρο άλμα στα 5,40μ., πέρα­σε με την δεύ­τε­ρη τα 5,60μ., εξέ­λι­ξη που τελι­κά του στοί­χι­σε το χρυ­σό και με την πρώ­τη τα 5,70μ., αλλά και τα 5,80μ., μπαί­νο­ντας σε τρο­χιά μεταλ­λί­ων. Ο Καρα­λής είχε και τρεις απο­τυ­χη­μέ­νες προ­σπά­θειες στα 5.85μ., επί­δο­ση που αν έπια­νε θα κρέ­μα­γε το χρυ­σό στο λαι­μό του.

Ο Καρα­λής το 2018 ήταν πέμ­πτος στο Παγκό­σμιο κλει­στού του Μπέρ­μιγ­χαμ, το 2019 τέταρ­τος στο Ευρω­παϊ­κό κλει­στού της Γλα­σκό­βης και το 2021 τέταρ­τος στους Ολυ­μπια­κούς του Τόκιο.

Το σημε­ρι­νό είναι το δεύ­τε­ρο μετάλ­λιο που κατα­κτά η χώρα μας στο επί κοντώ Ανδρών, μετά το αση­μέ­νιο του Κώστα Φιλιπ­πί­δη το 2017 στο Βελιγράδι.

Νικη­τής του αγώ­να ανα­δεί­χθη­κε ο Νορ­βη­γός Σόντρε Γκού­τορμ­σεν με 5,80μ. (χωρίς χαμ­μέ­νη προ­σπά­θεια), ενώ ο Καρα­λής μοι­ρά­στη­κε τη δεύ­τε­ρη θέση με τον Πολω­νό Πιοτρ Λίσεκ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο