Ας μη χαθεί το μέτρο

Ο κουρνιαχτός της πτώσης είναι πάντα ανάλογος του μεγέθους του οικοδομήματος. Η ίδια η πτώση είναι, πολλές φορές, ένα σύνθετο φαινόμενο, εξαρτώμενο από πολλούς παράγοντες. Αντιλαμβανόμαστε τη λύπη – είναι και δική μας, ακόμη και το σοκ που υπέστησαν πολλοί. Και η σκληρή κριτική αναγκαία κι επιβεβλημένη. Δεν μπορεί όμως να εκλείπει ο σεβασμός – … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ας μη χαθεί το μέτρο.