Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ασθενοφόρο μετέφερε 320 κιλά χασίς!!!

Μπλό­κο σε ασθε­νο­φό­ρο ιδιω­τι­κής κλι­νι­κής των Αθη­νών, το οποίο μετέ­φε­ρε περί­που 320 κιλά χασίς, πραγ­μα­το­ποί­η­σαν αστυ­νο­μι­κοί στις 11 το πρωί στην είσο­δο της Εγνα­τί­ας οδού στην Ηγουμενίτσα.

Το ασθε­νο­φό­ρο κίνη­σε τις υπο­ψί­ες των αστυ­νο­μι­κών και το στα­μά­τη­σαν για έλεγ­χο. Μόλις άνοι­ξαν την πόρ­τα είδαν τους σάκους με την ινδι­κή κάν­να­βη. Ο ημε­δα­πός 41χρονος οδη­γός του οχή­μα­τος συνε­λή­φθη, ενώ κατα­σχέ­θη­καν τα ναρκωτικά.

Η έρευ­να της αστυ­νο­μί­ας βρί­σκε­ται σε εξέλιξη.

Σκλη­ρός Απρί­λης του 2020μ.Χ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο