Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ατζέρ Ιχτιάρ: Σαν πεθάνω

Σαν πεθά­νω ενός λυπη­μέ­νου χειμώνα
τα δάκρυα θα κυλούν πονετικά
σαν εκεί­νους τους ανθρώπους
που μ’α­γά­πη­σαν δειλά-δειλά.

Σαν έρθω στην θύμη­ση των ανθρώπων
με ροδο­πέ­τα­λα θα στο­λί­σουν την γιορ­τή μου
Όσοι μ’ αγά­πη­σαν ενός καλοκαιριού
θα ‘ρθουν να με χαιρετήσουν
και οι υπό­λοι­ποι σαν σύν­νε­φα θα σκορπίσουν.

Σαν πεθά­νω μια Κυριακή
μια αυγού­λα θλιβερή
όση αγά­πη μου απομένει
θα’ρ­θω να στο πω και τότε πια
φτω­χή θα ‘ναι η θύμη­ση των ανθρώπων
στου τάφου μου από λησμονιά.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο