Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ατζέρ Ιχτιάρ: Το προκομμένο ραφτάκι

Γυα­λί γυα­λί κάρφωνες
και έκα­νες πέτρα την καρ­διά σου
σαν ήσουν το προ­κομ­μέ­νο ραφτάκι
μέσα στην οικο­γέ­νεια σου.

Το προ­κομ­μέ­νο ραφτάκι
σου δώσα­νε το όνομα
οι κόρες της γει­το­νιάς σου
Αφού σαν σε βλέπανε
Δημιουρ­γού­σες ζημιά
στην καρ­διά τους.

Στη γει­το­νιά σε αποπέρνανε
λόγω της αφε­ντιάς σου
μα εσύ σημα­σία δεν έδωσες
Βασι­λιά της καρ­διάς μου.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο