Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυξητική τάση παρουσιάζει η πορεία των διασωληνώσεων — Ξεπέρασαν τις 500 οι εισαγωγές

Τα νέα εργα­στη­ρια­κά επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα κορο­νοϊ­ού που κατα­γρά­φη­καν τις τελευ­ταί­ες 24 ώρες είναι 6.196, εκ των οποί­ων 3 εντο­πί­στη­καν κατό­πιν ελέγ­χων στις πύλες εισό­δου της χώρας. Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των ανέρ­χε­ται σε 945.095 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή +0,7%), εκ των οποί­ων 50,6% άνδρες. Με βάση τα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα των τελευ­ταί­ων 7 ημε­ρών, 94 θεω­ρού­νται σχε­τι­ζό­με­να με ταξί­δι από το εξω­τε­ρι­κό και 2.769 είναι σχε­τι­ζό­με­να με ήδη γνω­στό κρούσμα.

To Rt για την επι­κρά­τεια βάσει των κρου­σμά­των εκτι­μά­ται σε 1.04. Οι νέοι θάνα­τοι ασθε­νών με Covid-19 είναι 75, ενώ από την έναρ­ξη της επι­δη­μί­ας έχουν κατα­γρα­φεί συνο­λι­κά 18.234 θάνα­τοι. Το 95.4% είχε υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω. Ο αριθ­μός των ασθε­νών που νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι είναι 690 (61,0% άνδρες). Η διά­με­ση ηλι­κία τους είναι 64 έτη. To 79,9% έχει υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω. Μετα­ξύ των ασθε­νών που νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι, 550 (79,71%) είναι ανεμ­βο­λί­α­στοι ή μερι­κώς εμβο­λια­σμέ­νοι και 140 (20,29%) είναι πλή­ρως εμβο­λια­σμέ­νοι. Από την αρχή της παν­δη­μί­ας έχουν εξέλ­θει από τις ΜΕΘ 3.530 ασθε­νείς. Οι εισα­γω­γές νέων ασθε­νών Covid-19 στα νοσο­κο­μεία της επι­κρά­τειας είναι 507 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή +28,68%). Ο μέσος όρος εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου είναι 466 ασθε­νείς. Η διά­με­ση ηλι­κία των κρου­σμά­των είναι 38 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διά­με­ση ηλι­κία των θανό­ντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Γεωγραφική κατανομή των 6.196 νέων κρουσμάτων Covid-19

H γεω­γρα­φι­κή κατα­νο­μή των 6.196 νέων κρου­σμά­των Covid-19 που ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ο ΕΟΔΥ έχει ως εξής:

264 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Ανα­το­λι­κής Αττικής

242 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών

116 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Δυτι­κής Αττικής

237 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Δυτι­κού Τομέα Αθηνών

454 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Κεντρι­κού Τομέα Αθηνών

197 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Νοτί­ου Τομέα Αθηνών

280 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Πειραιώς

55 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Νήσων

1.030 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

1 κρού­σμα στο Άγιο Όρος

116 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

1 κρού­σμα στην Π.Ε. Ανδρου

33 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αργολίδας

23 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αρκαδίας

31 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αρτας

223 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αχαΐας

74 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Βοιωτίας

11 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Γρεβενών

31 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Δράμας

151 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Εβρου

91 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Εύβοιας

26 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ευρυτανίας

13 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ζακύνθου

57 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ηλείας

94 κρού­σμα­τα στην Π.Ε Ημαθίας

145 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Ηρακλείου

5 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Θάσου

8 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

8 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Θήρας

1 κρού­σμα στην Π.Ε. Ικαρίας

101 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

52 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Καβάλας

2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Καλύμνου

86 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Καρδίτσας

38 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Καστοριάς

2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κέας-Κύθνου

88 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κέρκυρας

10 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

30 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κιλκίς

126 κρού­σμα­τα στην Π.Ε Κοζάνης

87 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κορινθίας

5 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κω

22 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λακωνίας

183 κρού­σμα­τα στην Π.Ε Λάρισας

20 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λασιθίου

44 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λέσβου

5 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λευκάδας

5 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λήμνου

140 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Μαγνησίας

56 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

1 κρού­σμα στην Π.Ε. Μήλου

8 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Μυκόνου

1 κρού­σμα στη Π.Ε. Νάξου

53 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ξάνθης

8 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Πάρου

95 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Πέλλας

70 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Πιερίας

23 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Πρέβεζας

53 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

53 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ροδόπης

65 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Ρόδου

4 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Σάμου

170 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Σερρών

4 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Σποράδων

3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Σύρου

1 κρού­σμα στην Π.Ε. Τήνου

60 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Τρικάλων

120 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

33 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Φλώρινας

2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Φωκίδας

60 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

68 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Χανίων

1 κρού­σμα στην Π.Ε. Χίου

Τέλος, 112 κρού­σμα­τα είναι υπό διερεύνηση.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο