Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυστρία: Παραιτήθηκε ο Σεμπάστιαν Κουρτς, ύποπτος για διαφθορά

Ο Αυστρια­κός καγκε­λά­ριος Σεμπά­στιαν Κουρτς, ύπο­πτος για δια­φθο­ρά, ανα­κοί­νω­σε την παραί­τη­σή του.

O Σεμπά­στιαν Κουρτς έκα­νε την ανα­κοί­νω­ση αυτή αφό­του τέθη­κε υπό έρευ­να ως ύπο­πτος για αδι­κή­μα­τα διαφθοράς.

Ο Κουρτς δήλω­σε σε ανα­κοί­νω­ση που στάλ­θη­κε στα μέσα ενη­μέ­ρω­σης ότι προ­τεί­νει τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών Αλε­ξά­ντερ Σάλεν­μπεργκ, έναν διπλω­μά­τη καριέ­ρας, ως διά­δο­χό του. Ο Κουρτς σκο­πεύ­ει να παρα­μεί­νει αρχη­γός του συντη­ρη­τι­κού κόμ­μα­τός του και να ανα­λά­βει ως επι­κε­φα­λής του στο κοι­νο­βού­λιο, πρόσθεσε.

vardianos sta sporka 5

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο