Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυτά τα παιδιά θα έπρεπε να είναι στο σχολείο τους…

Πόσα παι­διά πρέ­πει να σκο­τω­θούν για να υπάρ­ξει κατα­δί­κη αυτού του­ε­γκλή­μα­τος που δια­πράτ­τει επί δέκα ημέ­ρες το αδί­στα­κτο κρά­τος δολο­φό­νος Ισραήλ;

gaza36

Θα συνε­χί­σουν, λέει ο Νετα­νιά­χου (μέχρι να εξα­φα­νί­σουν όλους τους παλαι­στί­νιους, απ’ ό,τι δεί­χνουν τα έργα τους)

gaza35

Αυτά τα παι­διά είναι στρα­τιω­τι­κοί στό­χοι κατά το ισραήλ

gaza34

ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ

gaza33

Αυτά τα παι­διά θα έπρε­πε να είναι στο σχολείο.…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο