Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυτοί είναι οι 26 βουλευτές του ΚΚΕ

Το ΚΚΕ συγκε­ντρώ­νει ποσο­στό 7,23% και εκλέ­γει τους ακό­λου­θους 26 βου­λευ­τές (Σημειώ­νε­ται ότι εκκρε­μεί η από­φα­ση του Δ. Κου­τσού­μπα για το ποια έδρα θα κρα­τή­σει καθώς όλοι οι πολι­τι­κοί αρχη­γοί ήταν υπο­ψή­φιοι σε τρεις εκλο­γι­κές περιφέρειες)

ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γερά­σι­μου Α’ Πειραιώς
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρή­στου Α’ Ανα­το­λι­κής Αττικής
ΔΑΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του Αθα­να­σί­ου Β2’ Δυτι­κού Τομέα Αθηνών
ΔΙΓΕΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΣΕΜΙΝΑ) του Ανα­στα­σί­ου Β3’ Νότιου Τομέα Αθηνών
ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΑΚΟΣ) του Θεο­φά­νη Ιωαννίνων
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) του Χρή­στου Α’ Αθηνών
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του Κλε­ο­μέ­νη Τρικάλων
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πέτρου Αχαΐας
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Περι­κλή Β3’ Νότιου Τομέα Αθηνών
ΚΟΥΖΙΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΤΙΝΑ (ΤΙΝΑ) του Πανα­γιώ­τη Κοζάνης
ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σαρά­ντου Μεσσηνίας
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Απο­στό­λου Α’ Θεσ­σα­λο­νί­κης ή ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ιωάννη
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Απο­στό­λου Φθιώ­τι­δας ή ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Απο­στό­λου Β1’ Βόρειου Τομέα Αθη­νών ή ΚΤΕΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Θεοφύλακτου
ΚΤΕΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Θεο­φύ­λα­κτου Β1’ Βόρειου Τομέα Αθηνών
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αρι­στεί­δη Λάρισας
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του Εμμα­νου­ήλ Β’ Πειραιώς
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Κων­στα­ντί­νου Χανίων
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασι­λεί­ου Ευβοίας
ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημη­τρί­ου Μαγνησίας
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθα­να­σί­ου Αιτωλοακαρνανίας
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σπυ­ρί­δω­να Επικρατείας
ΠΕΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εμμα­νου­ήλ Β2’ Δυτι­κού Τομέα Αθηνών
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Δημη­τρί­ου Β’ Θεσσαλονίκης
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Δανι­ήλ Ηρακλείου
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικο­λά­ου Β’ Δυτι­κής Αττικής

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο