Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυτοί με την καταστολή για να μην αλλάξει τίποτα, εμείς με την ανατροπή για να αλλάξουν όλα!

🔳  12 χρόνια από την εν ψυχρώ δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου

ΚΝΕ-logoΘυμί­ζου­με πως το πρωί παρε­μπο­δί­στη­κε από δυνά­μεις της αστυ­νο­μί­ας αντι­προ­σω­πεία του Κεντρι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΚΝΕ που, τηρώ­ντας όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα προ­στα­σί­ας, επε­δί­ω­ξε να αφή­σει ένα λου­λού­δι στη μνή­μη του Αλ. Γρη­γο­ρό­που­λου, στον τόπο της δολο­φο­νί­ας του, στα Εξάρ­χεια, όπως καταγ­γέλ­λει το Γρα­φείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο