Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυτοκτόνησε 35χρονος στην Ημαθία — Είχε επιζήσει από το δυστύχημα στα Τέμπη το 2003

Ενας 35χρονος από το Μακρυ­χώ­ρι Ημα­θί­ας αυτο­κτό­νη­σε μέσα στο σπί­τι του την Κυρια­κή 3 Ιουλίου.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες τον άνδρα βρή­κε νεκρό ο πατέ­ρας του όταν επέ­στρε­ψε στο σπί­τι και κάλε­σε αμέ­σως ασθε­νο­φό­ρο και την Αστυνομία.

Δεν έχουν γίνει γνω­στές λεπτο­μέ­ρειες που ανά­γκα­σαν το νεα­ρό άνδρα να βάλει τέλος στη ζωή του.

Τρα­γι­κή ειρω­νεία, ωστό­σο, είναι ότι ο αυτό­χει­ρας ήταν ενας εκ των μαθη­τών που είχαν επι­ζή­σει του τρα­γι­κού δυστυ­χή­μα­τος στα Τέμπη το 2003.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι στις 13 Απρι­λί­ου του 2003, σε τρα­γι­κό δυστύ­χη­μα στην περιο­χή των Τεμπών, 21 μαθη­τές από το Μακρο­χώ­ρι, έχα­σαν τη ζωή τους, όταν ντα­λί­κα-ρυμουλ­κό που μετέ­φε­ρε πλά­κες νοβο­πάν ξέφυ­γε από την πορεία της και συγκρού­στη­κε πλα­γιο­με­τω­πι­κά με το πούλ­μαν που κατευ­θυ­νό­ταν προς Θεσ­σα­λο­νί­κη και μετέ­φε­ρε 49 παι­διά Α’ Λυκείου.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο