Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο στο «Μουσικό Κουτί» της ΕΡΤ την Τετάρτη 30/11

Το “Μου­σι­κό Κου­τί” την Τετάρ­τη 30/11 στις 22:00 τιμά έναν μεγά­λο συν­θέ­τη, εκρη­κτι­κό, πολύ­πλευ­ρο, δια­νο­ού­με­νο και βαθιά λαϊ­κό, τον Θάνο Μικρού­τσι­κο!

Ο Νίκος Πορ­το­κά­λο­γλου και η Ρένα Μόρ­φη υπο­δέ­χο­νται την Αλε­ξάν­δρα Μικρού­τσι­κου, μία από τις αγα­πη­μέ­νες του κόρες που για πρώ­τη φορά μοι­ρά­ζε­ται δημο­σί­ως ιστο­ρί­ες από τη ζωή του πατέ­ρα της και ερμη­νεύ­ει τρα­γού­δια του. 

Επί­σης, φιλο­ξε­νούν τον Κώστα Θωμα­ΐ­δη, τον Μίλ­το Πασχα­λί­δη και την Παυ­λί­να Βουλ­γα­ρά­κη, τρεις ερμη­νευ­τές τριών δια­φο­ρε­τι­κών γενιών που όχι μόνο συνερ­γά­στη­καν μαζί του αλλά είχαν και πολύ στε­νούς δεσμούς. Στην παρέα έρχε­ται και ο εξαι­ρε­τι­κός σολί­στας των πνευ­στών Θύμιος Παπα­δό­που­λος που υπήρ­ξε στα­θε­ρός συνερ­γά­της του σπου­δαί­ου συν­θέ­τη για πολ­λά χρόνια.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο