Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βέλγιο: Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης στις Βρυξέλλες

O ύπο­πτος δρά­στης της φονι­κής επί­θε­σης στις Βρυ­ξέλ­λες εντο­πί­στη­κε πυρο­βο­λή­θη­κε και συνε­λή­φθη μέσα σε καφε­τέ­ρια της βελ­γι­κής πρω­τεύ­ου­σας σύμ­φω­να με τη βελ­γι­κή τηλε­ό­ρα­ση VRT.

Κατά τις πλη­ρο­φο­ρί­ες φέρει τραύ­μα στον θώρα­κα και σύμ­φω­να με ανα­φο­ρές από την ίδια πηγή είναι νεκρός.

Προς το παρόν δεν υπάρ­χει επί­ση­μη επι­βε­βαί­ω­ση από τις αρχές. Μένει να ταυ­το­ποι­η­θεί για να είμα­στε 100% σίγου­ροι ότι είναι αυτός, δήλω­σε η υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Ανε­λί Βερλίντεν.

Το όπλο με το οποίο έγι­ναν οι επι­θέ­σεις βρέ­θη­κε επιτόπου.

Ο ύπο­πτος θεω­ρεί­ται ως ο ένο­πλος δρά­στης της τρο­μο­κρα­τι­κής επί­θε­σης που σημειώ­θη­κε χθες το από­γευ­μα στο κέντρο των Βρυ­ξελ­λών λίγο πριν από την έναρ­ξη ποδο­σφαι­ρι­κού αγώ­να μετα­ξύ των εθνι­κών ομά­δων Βελ­γί­ου και Σου­η­δί­ας, όπου σκο­τώ­θη­καν του­λά­χι­στον δύο Σου­η­δοί πολί­τες κι άλλος ένας τραυ­μα­τί­στη­κε σοβαρά.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από: ertnews.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο