Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βέροια: Εκδήλωση για τα 60 χρόνια της Κουβανικής Επανάστασης

Εκδήλωση για τα 60 χρόνια της Κουβανικής Επανάστασης

Εκδή­λω­ση με αφορ­μή τα 60 χρό­νια της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στη Βέροια το Σάβ­βα­το 6 Απρι­λί­ου 7.30 μ.μ. στο Foyer της Στέ­γης Γραμ­μά­των και Τεχνών.

Ομι­λη­τής θα είναι ο Νίκος Μότ­τας, Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Θεσ­σα­λο­νί­κης. Θα προ­βλη­θεί βίντεο που επι­με­λή­θη­κε ο Ημα­θιώ­της Δημή­τρης Ταχματζίδης.

Την πρω­το­βου­λία της διορ­γά­νω­σης ανέ­λα­βε η εφη­με­ρί­δα «Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο