Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βέροια: Κοριτσάκι περίπου ενός έτους βρέθηκε νεκρό στο φράγμα του Αλιάκμονα- Συνελήφθη η 29χρονη μητέρα του

Κορι­τσά­κι περί­που ενός έτους εντο­πί­στη­κε νεκρό στο φράγ­μα του Αλιάκ­μο­να και οι Αρχές έχουν συλ­λά­βει την 29χρονη μητέ­ρα του.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, την παρα­μο­νή της Πρω­το­χρο­νιάς, η 29χρονη έφυ­γε με το κορι­τσά­κι από χωριό της Αλε­ξάν­δρειας Ημα­θί­ας, όπου ζού­σε με τους γονείς της, και επέ­στρε­ψε την επό­με­νη μέρα χωρίς το 11 μηνών βρέ­φος. Άμε­σα ειδο­ποι­ή­θη­κε η αστυ­νο­μία και ξεκί­νη­σαν οι έρευ­νες προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στω­θεί τι ακρι­βώς έχει συμ­βεί. Τελι­κά το βρέ­φος εντο­πί­στη­κε από αστυ­νο­μι­κούς στο φράγ­μα του Αλιάκ­μο­να και μετα­φέρ­θη­κε στο νοσο­κο­μείο Βέροιας, όπου δια­πι­στώ­θη­κε ο θάνα­τός του.

Αστυ­νο­μι­κοί του Τμή­μα­τος Ασφα­λεί­ας Βέροιας συνέ­λα­βαν τη μητέ­ρα, η οποία φέρε­ται να αντι­με­τω­πί­ζει ψυχο­λο­γι­κά προ­βλή­μα­τα καθώς είχε νοση­λευ­τεί στο παρελ­θόν σε ψυχια­τρι­κές κλινικές.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο