Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βίντεο από την αντιπολεμική συναυλία στο Σύνταγμα

Δεί­τε βίντεο με απο­σπά­σμα­τα από την αντι­πο­λε­μι­κή συναυ­λία στο Σύνταγ­μα με τη συμ­με­το­χή της ορχή­στρας του Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου και στη οποία τρα­γού­δη­σαν (με σει­ρά εμφά­νι­σης) οι: Θοδω­ρής Καρέ­λας, Από­στο­λος Ρίζος, Παντε­λής Κυρα­μαρ­γιός, Βάιος Πρά­πας, Προ­δρό­μου Βασί­λης, Πολυ­ξέ­νη Καρά­κο­γλου, Βασί­λης Γισ­δά­κης, Βιο­λέ­τα Ίκα­ρη, Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου, Altera Vita, Ποτ Που­ρί, Demon-fox, Raibo, Σφάλμα.

Ακό­μα τα μαθη­τι­κά συγκρο­τή­μα­τα Peace to dawn και Traitors Band.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο