Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βασίλης Τσιτσάνης «100 χρόνια από τη γέννησή του» — Δύο συναυλίες (20 & 21/1)

Με αφορ­μή τα 100 χρό­νια από τη γέν­νη­ση του μεγά­λου δημιουρ­γού του λαϊ­κού τρα­γου­διού, η οικο­γέ­νεια του Βασί­λη Τσι­τσά­νη ανέ­λα­βε την πρω­το­βου­λία να διορ­γα­νώ­σει, ως κεντρι­κό εορ­τα­στι­κό γεγο­νός, δύο μεγά­λες συναυ­λί­ες με τη συνερ­γα­σία των Σταύ­ρου Ξαρ­χά­κου, Δήμη­τρας Γαλά­νη και Ελευ­θε­ρί­ας Αρβα­νι­τά­κη και εννια­με­λούς ορχήστρας.

Ο Βασί­λης Τσι­τσά­νης γεν­νή­θη­κε στις 18 Γενά­ρη του 1915 και έφυ­γε από τη ζωή στις 18 Γενά­ρη του 1984. Εκα­τό χρό­νια από τη γέν­νη­σή του παρα­μέ­νει δια­χρο­νι­κός και επί­και­ρος όπως μόνο οι μεγά­λοι της Τέχνης.

Τρί­τη 20 και Τετάρ­τη 21 Γενά­ρη, στις 20:30
Διεύ­θυν­ση ορχή­στρας: Σταύ­ρος Ξαρχάκος
Ερμη­νεύ­ουν: Δήμη­τρα Γαλά­νη — Ελευ­θε­ρία Αρβανιτάκη

Συμ­με­τέ­χουν οι μουσικοί :

Νεο­κλής Νεο­φυ­τί­δης πιάνο
Ηρα­κλής Ζάκας μπουζούκι
Δια­μα­ντής Σιδε­ρί­δης μπουζούκι
Δημή­τρης Λίβα­νος μπουζούκι
Δημή­τρης Ρέπ­πας μπουζούκι
Νίκος Σαμπα­ζιώ­της κιθάρα
Δημή­τρης Σιά­μπος κιθάρα
Βασί­λης Δρο­γκά­ρης ακορντεόν
Χάρης Μέρ­μη­γκας κοντραμπάσο

Μέγα­ρο Μου­σι­κής Αθηνών
Βασ.Σοφίας & Κόκ­κα­λη 1, 11521 Αθή­να, 2107282333

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο