Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΒΙΝΤΕΟ — Κόκκινη Πλατεία: Η ιστορική ομιλία του Στάλιν στην παρέλαση της 7ης Νοεμβρίου 1941

Στις 7 /11/1941 , τη Μέρα της Οχτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης ο Στά­λιν μίλη­σε στην Κόκ­κι­νη Πλα­τεία με την ευκαι­ρία μιας μεγα­λειώ­δους και ταυ­τό­χρο­να ιστο­ρι­κής στρα­τιω­τι­κής παρέ­λα­σης προς τιμήν της Οχτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης.  Ο Στά­λιν ενέ­πνευ­σε στο σοβιε­τι­κό λαό και στο στρα­τό τη σιγου­ριά ότι παρά τις δυσκο­λί­ες και τις πρώ­τες απο­τυ­χί­ες, η ΕΣΣΔ θα απο­κρού­σει τον εισβο­λέα και θα νική­σει.  Μετά το τέλος της ομι­λία του Στά­λιν, ξεκί­νη­σε η παρέ­λα­ση. Όσοι περ­νούν μπρο­στά από το μαυ­σω­λείο του Λένιν κατευ­θύ­νο­νται απευ­θεί­ας στο μέτωπο.

Ανα­λυ­τι­κά δεί­τε το σχε­τι­κό θέμα:

stalin parelasi 7 11 1941

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο