Βιτόριο ντε Σίκα, ο πατέρας του νεορεαλισμού, τα τέσσερα Όσκαρ και το σφυρί και δρεπάνι

Ο Βιτό­ριο ντε Σίκα θεω­ρεί­ται ο πατέ­ρας του ιτα­λι­κού νεο­ρε­α­λι­σμού, αλλά για την ακρί­βεια ο πατέ­ρας όλων όσων αγα­πούν με πάθος τον κινη­μα­το­γρά­φο, καθώς υπήρ­ξε ένας από τους σκη­νο­θέ­τες που θα μπο­ρού­σε το όνο­μά του να μπει δίπλα στους Τσάρ­λι Τσά­πλιν, Όρσον Γου­έλς, Αϊζεν­στάιν, Φορντ, Ζαν Ρενουάρ… Ο ντε Σίκα, μαζί με τους Βισκό­ντι και … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Βιτό­ριο ντε Σίκα, ο πατέ­ρας του νεο­ρε­α­λι­σμού, τα τέσ­σε­ρα Όσκαρ και το σφυ­ρί και δρε­πά­νι.