Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βολές Κύρτσου κατά του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη

Ακό­μη και από τον «γαλά­ζιο» ευρω­βου­λευ­τή Γιώρ­γο Κύρ­τσο δέχε­ται επί­θε­ση η κυβέρ­νη­ση για τον τρό­πο που (δεν) δια­χει­ρί­στη­κε την κακο­και­ρία «Ελπίς». Ο ευρω­βου­λευ­τής της ΝΔ, με αναρ­τή­σεις του στα κοι­νω­νι­κά δίκτυα, βάλ­λει κατά του κυβερ­νη­τι­κού αφη­γή­μα­τος και του περί­φη­μου «επι­τε­λι­κού κράτους».

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο