Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βουλευτικές εκλογές 2019: Τα αποτελέσματα των exit poll

Βου­λευ­τι­κές εκλο­γές 2019: Με το κλεί­σι­μο της κάλ­πης δόθη­καν τα πρώ­τα απο­τε­λέ­σμα­τα των exit poll (κοι­νό από όλα τα κανά­λια) για τις σημε­ρι­νές εκλο­γές . Τα exit poll δίνουν το πρώ­το δείγ­μα για το απο­τέ­λε­σμα των Ευρω­ε­κλο­γών ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ αλλά πρόβλεψη.

Exit poll — στο 80% αυτών που μετείχαν

EXIT POLL

                                                      2019                 2015

ΚΚΕ 5–7 5,55
ΝΔ 38–42 28,10
ΣΥΡΙΖΑ 26,5–30,5 35,46
ΚΙΝΑΛ 5–7 6,28
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 2,8–4,8 6,99
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1–2 3,43
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2,5–4,5 4,18*
ΜΕΡΑ25 3–5 2,99*
ΛΑΕ 2,86
ΑΝΤΑΡΣΥΑ ο,85
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1–2
OΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

*Απο­τέ­λε­σμα ευρω­ε­κλο­γών Μαΐ­ου 2019

 

Οι έδρες των κομμάτων

ΝΔ: 167 ‑155 έδρες
ΣΥΡΙΖΑ: 82–77 έδρες
ΚΙΝΑΛ: 22–19 έδρες
ΚΚΕ: 19–16 έδρες
ΜεΡΑ 14–8 έδρες
Χρυ­σή Αυγή: 0–13 έδρες
Ελλη­νι­κή Λύση: 0–13 έδρες

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι τα ποσο­στά των exit poll είναι απλά η εκτί­μη­ση των δημο­σκό­πων για το εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα, μπο­ρεί τελι­κά να μην επι­βε­βαιω­θούν σε μικρό­τε­ρο ή μεγα­λύ­τε­ρο βαθμό.

Περί­που στις 21:00, ανα­μέ­νε­ται να γίνει και η πρώ­τη ασφα­λής εκτί­μη­ση των απο­τε­λε­σμά­των των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών 2019, από τα στοι­χεία που θα έχει ήδη στη διά­θε­σή της η Singular Logic.

Οι επί­ση­μες ανα­κοι­νώ­σεις του ΥΠΕΣ για το απο­τέ­λε­σμα των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών 2019 ανα­μέ­νε­ται να γίνουν από τον υπη­ρε­σια­κό ΥΠΕΣ Αντώ­νη Ρουπακιώτη.

Στους ακό­λου­θους πίνα­κες (πηγή:Ριζοσπάστης) τα απο­τε­λέ­σμα­τα των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών 2015 για να μπο­ρέ­σε­τε να κάνε­τε τις απα­ραί­τη­τες συγκρίσεις.

APOTELESMATA2

apotelesmata6

APOTELESMATA3 APOTELESMATA4 APOTELESMATA5

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο