Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βραβεία ΠΣΑΤ 2022: Κορυφαίος προπονητής της χρονιάς ο Γιώργος Πομάσκι

Ο Γιώρ­γος Πομά­σκι ανα­δεί­χθη­κε, μετά από σχε­τι­κή ψηφο­φο­ρία, κορυ­φαί­ος προ­πο­νη­τής για το 2022 στα βρα­βεία του ΠΣΑΤ, στην εκδή­λω­ση που είναι σε εξέ­λι­ξη στο Μέγα­ρο Μουσικής.

Υπό τις οδη­γί­ες του έμπει­ρου προ­πο­νη­τή ο Χρή­στος Τεντό­γλου κατά­κτη­σε δύο χρυ­σά μετάλ­λια και ένα αργυ­ρό, στα Παγκό­σμια και Ευρω­παϊ­κά πρω­τα­θλή­μα­τα που διε­ξή­χθη­σαν μέσα στη χρο­νιά, ενώ πανη­γύ­ρι­σε και την κατά­κτη­ση του δια­μα­ντιού στη σει­ρά μίτινγκ Diamond League.

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο