Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βροχερό Σαββατοκύριακο — Πού θα έχουμε έντονα φαινόμενα — Αναλυτική πρόβλεψη του καιρού

Νεφώ­σεις με βρο­χές και τοπι­κές καται­γί­δες συν­θέ­τουν το σκη­νι­κό του και­ρού σήμε­ρα Σάβ­βα­το. Τα φαι­νό­με­να θα έχουν μεγα­λύ­τε­ρη έντα­ση στα δυτι­κά έως τις μεσημ­βρι­νές ώρες και στο βορειο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες, σύμ­φω­να με την πρό­γνω­ση της ΕΜΥ.

Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα κεντρι­κά και βόρεια ορει­νά (ενδει­κτι­κό υψό­με­τρο 1400 μέτρα).

Οι μετε­ω­ρο­λο­γι­κές συν­θή­κες ευνο­ούν τη μετα­φο­ρά σκό­νης στο νότιο Αιγαίο. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από νότιες διευ­θύν­σεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία στα βόρεια δεν θα ξεπε­ρά­σει τους 10 με 13 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη χώρα θα φθά­σει τους 14 με 16 και στα νότια τοπι­κά τους 17 με 18 βαθ­μούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και στα θαλάσ­σια παρα­θα­λάσ­σια μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.

Λίγα χιό­νια θα πέσουν στα ορει­νά κυρί­ως της δυτι­κής Μακεδονίας.

Ανε­μοι: Νοτί­ων διευ­θύν­σε­ων 3 με 5 μπο­φόρ και βαθ­μιαία ανα­το­λι­κοί με την ίδια ένταση.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 06 έως 13 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και στα θαλάσ­σια παρα­θα­λάσ­σια σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Από τις μεσημ­βρι­νές ώρες σχε­τι­κή εξα­σθέ­νη­ση των φαινομένων.

Λίγα χιό­νια θα πέσουν στα ορει­νά της Ηπεί­ρου και της δυτι­κής Στερεάς.

Ανε­μοι: Από νότιες διευ­θύν­σεις 3 με 5 μπο­φόρ και πρό­σκαι­ρα τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες στο νότιο Ιόνιο 5 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου θα είναι 4 με 5 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Νεφώ­σεις κατά δια­στή­μα­τα αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.

Λίγα χιό­νια θα πέσουν στα ορει­νά της Θεσσαλίας.

Ανε­μοι: Νότιοι 3 με 5 και πρό­σκαι­ρα τοπι­κά 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 16 βαθ­μούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις κατά δια­στή­μα­τα αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βροχές.

Ανε­μοι: Νοτί­ων διευ­θύν­σε­ων 4 με 5 και πρό­σκαι­ρα τοπι­κά 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 12 έως 18 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και κυρί­ως στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να στα βόρεια (περιο­χή Λήμνου, Λέσβου) πιθα­νόν να είναι τοπι­κά ισχυ­ρά τις μεσημ­βρι­νές απο­γευ­μα­τι­νές ώρες.

Ανε­μοι: Νοτί­ων διευ­θύν­σε­ων 4 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 12 έως 18 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΕΥΒΟΙΑ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες. Βελ­τί­ω­ση από τις βρα­δι­νές ώρες.

Ανε­μοι: Νότιοι 3 με 5 και πρό­σκαι­ρα στα νότια τοπι­κά 6 μποφόρ.

στρε­φό­με­νοι βαθ­μιαία σε ανα­το­λι­κούς νοτιο­α­να­το­λι­κούς με την ίδια ένταση.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 15 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες. Βελ­τί­ω­ση από τις βρα­δι­νές ώρες.

Ανε­μοι: Νότιοι 3 με 5 και πρό­σκαι­ρα τοπι­κά 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 15 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και στα θαλάσ­σια παρα­θα­λάσ­σια μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 13 βαθ­μούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 05-03-2023

Σε όλη τη χώρα προ­βλέ­πο­νται αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και, κυρί­ως στα θαλάσ­σια και παρα­θα­λάσ­σια τμή­μα­τα, σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες, οι οποί­ες το βρά­δυ στα δυτι­κά θα εξα­σθε­νή­σουν. Τα φαι­νό­με­να στα νησιά του βορειο­α­να­το­λι­κού Αιγαί­ου (περιο­χή Λήμνου – Λέσβου) πιθα­νώς πρό­σκαι­ρα το πρωί να είναι κατά τόπους έντο­να. Λίγα χιό­νια θα πέσουν στα ηπει­ρω­τι­κά ορει­νά (ενδει­κτι­κό υψό­με­τρο 1400 μέτρα).

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν αρχι­κά δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ και μόνο στα νοτιο­α­να­το­λι­κά θα είναι νοτιο­α­να­το­λι­κοί έως 5 μπο­φόρ. Στα­δια­κά θα επι­κρα­τή­σουν δυτι­κοί βορειο­δυ­τι­κοί άνε­μοι εντά­σε­ως 4 με 6 και στα νότια πελά­γη τοπι­κά 7 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί σε λίγο υψη­λό­τε­ρα από τα κανο­νι­κά για την επο­χή επί­πε­δα και θα φτά­σει στα βόρεια τους 14 βαθ­μούς, στις υπό­λοι­πες περιο­χές τους 15 με 16 και στη νότια νησιω­τι­κή χώρα τους 17 βαθ­μούς Κελσίου.

 

Ο Μέγας Ιερο­ε­ξε­τα­στής, Φ.Μ. Ντοστογιέφσκι

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο