Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βωμολοχικό καρναβάλι Εύβοιας: Όλοι μας το χορτάσαμε το πλούσιο καλάθι και μεις δώρο τους κάνουμε…

Οι κάτοι­κοι της Εύβοιας — ιδιαί­τε­ρα της βόρειας πλευ­ράς — δεν ξεχνά­νε τι έπρα­ξε, αλλά και τι δεν έπρα­ξε η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ. Από τις κατα­στρο­φι­κές πυρ­κα­γιές μέχρι την κοροϊ­δία για το… «καλά­θι του νοικοκυριού».

Έτσι, στο χωριό Αγία Άννα όπου κάθε χρό­νο διορ­γα­νώ­νε­ται το επο­νο­μα­ζό­με­νο «βωμο­λο­χι­κό καρ­να­βά­λι», τα όργα­να… άρχι­σαν από νωρίς. Η απόδειξη;

Η ανάρ­τη­ση του «Ισταία News» από τον κεντρι­κό δρό­μο του χωριού όπου ήδη φιγου­ρά­ρει ένα πανό (φωτό) αφιε­ρω­μέ­νο στην κυβέρ­νη­ση με την λεζά­ντα: «Όλοι μας το χορ­τά­σα­με το πλού­σιο καλά­θι και μεις δώρο τους κάνου­με τ’ αρχ.…. μας στην κάλπη».

Συμ­φω­νού­με και επαυξάνουμε.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο