Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βόλος: Άγριος ξυλοδαρμός 70χρονης από τον 48χρονο γιο της

Ένα περι­στα­τι­κό ενδο­οι­κο­γε­νεια­κής βίας σημειώ­θη­κε στον Αλμυ­ρό Βόλου, όπου ενας 48χρονος χτύ­πη­σε άγρια την 70χρονη μητέ­ρα του με απο­τέ­λε­σμα να κατα­λή­ξει στο νοσοκομείο.

Η 70χρονη γυναί­κα, με μώλω­πες σε όλο της το σώμα, κατέρ­ρευ­σε μπρο­στά στον Εισαγ­γε­λέα και μίλη­σε για την σκλη­ρή ζωή που περ­νά με το παι­δί της με το οποίο μένουν στο ίδιο σπίτι.

Η επί­θε­ση έγι­νε το Σάβ­βα­το για λόγους που κανείς από τους δύο δεν εξήγησε.

Σύμ­φω­να με το gegonota.news, ο 48χρονος, μετά από κατα­νά­λω­ση αλκο­όλ, επι­τέ­θη­κε στην μητέ­ρα του την έρι­ξε στο πάτω­μα και άρχι­σε να την κλω­τσά και να την χτυ­πά με τα χέρια του αλύ­πη­τα για ώρα.

Οι γεί­το­νες στον Αλμυ­ρό φέρε­ται να γνω­ρί­ζουν τα προ­βλή­μα­τα της γυναί­κας και κάνουν λόγο για μια προ­βλη­μα­τι­κή συμ­βί­ω­ση με την 70χρονη.

Ο κατη­γο­ρού­με­νος γιος της αρνή­θη­κε ότι την χτύ­πη­σε. Είπε πως η μητέ­ρα του έχει μια σπά­νια δερ­μα­τι­κή ασθέ­νεια και το κορ­μί της παρου­σιά­ζει μωλω­πι­σμούς, δικαιο­λο­γώ­ντας το γεγο­νός ότι δεν έφε­ρε σημά­δια ξυλο­δαρ­μού στο πρόσωπο.

Αυτό που παρα­δέ­χτη­κε ήταν το πρό­βλη­μα με το αλκοόλ.

Οδη­γή­θη­κε στο Αυτό­φω­ρο και ζήτη­σε προ­θε­σμία για την Μ. Τετάρ­τη, ενώ η πρό­τα­σή του να μεί­νει σε ξενο­δο­χείο μέχρι το δικα­στή­ριο απορ­ρί­φθη­κε και απο­φα­σί­στη­κε η κρά­τη­σή του.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο