Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βόλος — Συγκέντρωση τώρα στο δημαρχείο: «Σε ΚΚΕ και ΚΝΕ δεν πιάνουν απειλές»

«Η τρο­μο­κρα­τία δεν θα περά­σει», το μήνυ­μα της συγκέ­ντρω­σης του ΚΚΕ  στο δημαρ­χείο Βόλου. Είναι η δεύ­τε­ρη κινη­το­ποί­η­ση μετά την τρα­μπού­κι­κη επί­θε­ση που δέχθη­κε ο δημο­τι­κός σύμ­βου­λος της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Κώστας Γαρ­γά­λας, από δημο­τι­κό σύμ­βου­λο του Αχιλ­λέα Μπέου.

Η συγκέ­ντρω­ση πραγ­μα­το­ποι­ήθ­κε με αφορ­μή την προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη συνε­δρί­α­ση του δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου Βόλου. Η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» ζητά­ει να γίνει συζή­τη­ση για την εγκλη­μα­τι­κή επί­θε­ση και να πάρουν θέση όλοι.

Οι συγκε­ντρω­μέ­νοι μπή­καν μέσα στο δημαρ­χείο. Παρα­βρί­σκε­ται και ο Βασί­λης Μετα­ξάς, βου­λευ­τής Μαγνη­σί­ας του ΚΚΕ.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο