Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Β. Πούτιν: «Απάνθρωπη τρομοκρατική ενέργεια» η επίθεση στο σχολείο του Ιζέφσκ

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν χαρα­κτή­ρι­σε σήμε­ρα «απάν­θρω­πη τρο­μο­κρα­τι­κή ενέρ­γεια» την επί­θε­ση σε ένα σχο­λείο του Ιζέφσκ, στο κέντρο της Ρωσί­ας που προ­κά­λε­σε τον θάνα­το του­λά­χι­στον 13 ανθρώ­πων ανά­με­σα στους οποί­ους επτά παι­διά και τον τραυ­μα­τι­σμό του­λά­χι­στον 21.

«Ο πρό­ε­δρος θρη­νεί βαθιά τον θάνα­το ανθρώ­πων και παι­διών σε αυτό το σχο­λείο όπου έλα­βε χώρα μια τρο­μο­κρα­τι­κή ενέρ­γεια», δήλω­σε στους δημο­σιο­γρά­φους ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου Ντμί­τρι Πεσκόφ.

Είπε ακό­μα πως για­τροί, ψυχο­λό­γου και νευ­ρο­χει­ρουρ­γοί έχουν στα­λεί με εντο­λή του Πού­τιν επι­τό­που στο Ιζέφσκ, που βρί­σκε­ται περί­που 970 χλμ. ανα­το­λι­κά της Μόσχας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ, 902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο