Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γερμανία: ΜΑΤατζήδες βούλιαξαν στις… λάσπες (ΒΙΝΤΕΟ)

Στη λάσπη κόλ­λη­σαν — κυριο­λε­κτι­κά — Γερ­μα­νοί αστυ­νο­μι­κοί στο χωριό Λού­τσε­ρατ, στη Βόρεια Ρηνα­νία-Βεστφα­λία, όταν επι­χεί­ρη­σαν να διώ­ξουν ακτι­βι­στές που πραγ­μα­το­ποιού­σαν συγκέ­ντρω­ση κατά της κατα­σκευ­ής ορυχείου.

Το περι­στα­τι­κό συνέ­βη το περα­σμέ­νο Σάβ­βα­το 14 Γενά­ρη και οι εικό­νες που κατέ­γρα­ψε η κάμε­ρα προ­κα­λούν γέλιο.

Στην προ­σπά­θειά τους να απω­θή­σουν τους δια­δη­λω­τές, οι άνδρες των γερ­μα­νι­κών ΜΑΤ κόλ­λη­σαν στις λάσπες, τρώ­γο­ντας επι­κές τού­μπες και δημιουρ­γώ­ντας ένα σου­ρε­α­λι­στι­κά αστείο σκη­νι­κό που έμοια­ζε να είναι βγαλ­μέ­νο από εξω­φρε­νι­κή κωμωδία.

Σα να μην έφτα­νε η λασπου­ριά, τα ΜΑΤ έγι­ναν στό­χος άγριου τρο­λα­ρί­σμα­τος από τους ακτι­βι­στές, ένας εκ των οποί­ων φαί­νε­ται στο βίντεο να είναι ντυ­μέ­νος… «μάγος».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο