Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιάννης ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ — Γιάννης ΜΗΛΙΩΚΑΣ στο The Zoo

Γιάν­νης ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ — Γιάν­νης ΜΗΛΙΏΚΑΣ

Στο The Zoo

Πρε­μιέ­ρα Σάβ­βα­το 4 Νοεμβρίου

Γιάν­νης ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ — Γιάν­νης ΜΗΛΙΏΚΑΣ, οι ανυ­πό­τα­κτοι της Ροκ έρχο­νται για δεύ­τε­ρη σεζόν μετά τις περ­σι­νές επι­τυ­χη­μέ­νες εμφα­νί­σεις τους στην μου­σι­κή σκη­νή του ΖΟΟ από το Σάβ­βα­το 5 Νοεμ­βρί­ου και κάθε Σάβ­βα­το για όλο τον Νοέμ­βριο και τον Δεκέμβριο.

Ανα­τρέ­πουν τα δεδο­μέ­να σε κάθε τους εμφά­νι­ση, τζα­μά­ρουν ροκά­ρουν και το σανί­δι δεν τους “χωρά”. Παρα­μέ­νουν Άσσοι και βιρ­τουό­ζοι στο είδος τους μίας και τα τρα­γού­δια τους είναι πάντα στην επι­και­ρό­τη­τα σα να γρά­φτη­καν ” σήμερα”!!!

Αυτή την φορά την μου­σι­κή τους παρέα συμπλη­ρώ­νει η Μαρία Κηλαηδόνη.
Μαζί τους ” τα σπά­νε” οι

Αλέ­ξης Αλε­ξί­ου  στα τύμπανα

Ανα­στά­σιος Ιωαν­νί­δης στο μπά­σο και

Γρη­γό­ρης Για­ρέ­λης στην ηλε­κτρι­κή κιθάρα.
INFO

The Zoo | Ζωο­δό­χου Πηγής 45, Χαλάν­δρι, τηλ. 210 6745375

Κάθε Σάβ­βα­το από 4/11 | Ώρα Έναρ­ξης: 22.00

Είσο­δος: 12 ευρώ με μπύ­ρα ή κρασί

Τηλ. Κρα­τή­σε­ων: 21 0674 5375 (Για τις κρα­τή­σεις ισχύ­ει ελά­χι­στη κατα­νά­λω­ση 18 ευρώ – η οποία μπο­ρεί να συν­δυα­στεί με φαγη­τό, και είσο­δος 7 ευρώ κατά άτο­μο. Οι θέσεις είναι περιορισμένες)

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο