Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιάννης Μπαμπάτσης: Μάνα (Αφιερωμένο σ’ όλους αυτούς που χάθηκαν άδικα στα Τέμπη)

Μάνα, δεν ήταν αναπάντεχο
ήταν καρτερημένο
να ξεψυ­χή­σω στις γραμμές
μ’ άλλους πολ­λούς στο τρένο.

Γι’ αυτούς, μανού­λα, ο Θεός
είναι μόνο το χρήμα
τα νιά­τα, τη ζωή, το φως
θέλουν να ζουν στην πείνα.

Μάνα, δε φτά­νουν οι σταυροί
το δάκρυ, τα μοιρολόγια
βγάλ­τε στους δρό­μους την οργή
στό­χο να βρουν τα βόλια.

Αυτοί, μανού­λα, δεν πονούν
δεν ξέρουν από αίμα
μονά­χα τα λεφτά μετρούν
πνιγ­μέ­νοι είναι στο ψέμα.

Γι’ αυτούς, μανού­λα, η ντροπή
είναι τιμή και δόξα
θέλουν τον άνθρω­πο να ζει
στη ζού­γκλα με τα τόξα.

Μάνα, αυτός ο κόσμος δε μπορεί
άλλο να προχωρήσει
το τρέ­νο ήταν η αφορμή
να ’ρθει να μας ξυπνήσει.

Μάνα, μην περι­μέ­νεις να με δεις
ξανά να κατεβαίνω
σ’ άλλους σταθ­μούς, σ’ άλλη γραμμή
στους ουρα­νούς θα μένω.

Νάου­σα, 20/04/2023

Μπα­μπά­τσης Γιάννης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο