Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιάννης Οικονόμου: Τι έλεγε το 2012 για τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ ο σημερινός κυβερνητικός εκπρόσωπος… (VIDEO)

«Ήταν και παρα­μέ­νουν αδιόρθωτοι…»

Από­σπα­σμα εκπο­μπής του 2012, με τον Γιάν­νη Οικο­νό­μου, σημε­ρι­νό κυβερ­νη­τι­κό εκπρό­σω­πο, να καταγ­γέλ­λει ΝΔ και ΠΑΣΟΚ για προ­ε­κλο­γι­κή δανειο­δό­τη­ση ύψους 50 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ, ενώ είχαν ήδη χρεωκοπήσει.

Στα­θε­ρός στις… από­ψεις του, αν μη τι άλλο, ο εκπρό­σω­πος της κυβέρ­νη­σης Μητσοτάκη.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο